Zoals besproken in de ALV. Notulen zijn nog niet formeel vastgesteld. Vragen? Kontakt Karin Terpstra.