Geschiedenis

In den beginne

Eind ‘71 vraagt men aan Graaf Herman of men als onderafdeling met een afgevaardigde in het bestuur verder mag gaan. Dit wordt toegestaan en Frans Kobussen wordt ingeschakeld. Als het eerste team kampioen wordt en promoveert naar de tweede klasse, wordt het toch tijd om uit te zien naar een ruimere accommodatie. In 1972 is het zover en verhuisd men naar Gennep. Hier zijn maar liefst vier banen én een uitstekende bar. Hoewel door de uitbreiding van het aantal banen het aantal leden aardig opgeschroefd kan worden, kondigt zich al spoedig de eerst ledenstop aan. De vereniging bestaat dan uit ± 100 leden.

BVC ’74

Deze naam ontstaat als in 1974 het toenmalige bestuur vindt dat de badmintonafdeling van Graaf Herman maar zelfstandig moet worden. In Cuijk zijn de plannen gereed om een sporthal te bouwen en in 1975 wordt ‘de Kwel’ geopend. Met deze opening verhuist BVC van Gennep weer naar zijn geboorteplaats Cuijk. In dat jaar weet men de Nederlandse Jeugdkampioenschappen naar Cuijk te halen. De financiële gevolgen van de verhuizing zijn in de daarop volgende jaren pijnlijk voelbaar. De huur van de zaal is een stuk hoger en in die tijd werd de eerste trainer aangetrokken, die het ook niet allemaal voor niks deed.

De algemene ledenvergadering eerste jaren pronkt BVC met het feit dat ze de laagste contributie van heel Nederland heeft. Helaas moet in ‘76 door de gewijzigde omstandigheden de contributie drastisch worden verhoogd. Dit leidt tot een protest tijdens de algemene ledenvergadering (die toen bijna 100% bezet was) en het bestuur treed af. Deze vergadering staat geboekt als de langste in de geschiedenis van BVC. Pas om half twee ‘s nachts keert iedereen na verhitte discussies huiswaarts. Veel leden kunnen de hoge contributie niet opbrengen en haken af. BVC belandt in een diep dal.

Nieuw bestuur

Een aantal maanden na deze vergadering wordt er een nieuw bestuur gevormd met als voorzitter Ben Govers, daarna wordt Joop Meijerink de nieuwe voorzitter. Men beseft dat wie de jeugd heeft, de toekomst heeft. En dus wordt de jeugd die toen op de donderdag speelde beter gestimuleerd. Er komt ook een jeugdtrainer en dit heeft meteen succes: na een strenge selectie mogen 6 jeugdleden deelnemen aan de districtskringtrainingen. BVC zit weer in rustig vaarwater en er worden zelfs teams ingeschreven voor de voorjaarscompetitie.

De ochtend- en avondmens

In ‘83 startte men met het spelen overdag. Het begon op maandagmorgen en ging naar een paar jaar over op de donderdagochtend. Deze actie trok vele nieuwe leden en er moest meer zaal gehuurd worden.

De laatste ontwikkelingen

Even geleden deed op de donderdag-avond de zaalwacht zijn intrede. Dit moest wat meer structuur brengen, zodat ook nieuwe leden beter worden opgevangen en begeleid. Er werd een nieuw spelsysteem ingevoerd n.l. kaartjes ophangen met partijtjes van 20 minuten, de zaalwacht husselt de kaartjes (1x op sterkte en 1x gehusseld). Ook zijn we op de donderdag-ochtend gestart met het aantrekken van 55+-ers. Het is gebleken dat hier zeker animo voor is en dat zowel de dames als de heren het erg naar hun zin hebben. Verder kwam er een maandagavond bij (naast de donderdag-ochtend en donderdagavond).

In onze topjaren zijn we gegroeid naar ca.400 leden, helaas is het aantal vervolgens gedaald naar het dieptepunt van 70 leden. De laatste 10jaar is ons ledenaantal redelijk stabiel naar ca.140 leden (waarvan ca. de helft jeugd).

Onze lustrums pakken we groots aan, ook ons 35 jarig bestaan was een groot feest met vele oud bekenden.

Helaas was er in 2009 wederom een bestuurscrisis, met een negatieve begroting van vele duizenden Euro’s. Gelukkig is het schip niet gezonken. Een nieuw enthousiast jong bestuur heeft het tij doen keren. De goede sfeer is weer terug en hetzelfde jaar is de begroting omgedraaid naar een positief saldo, (2009+2010+2011 zonder contributie-verhoging en zonder inleveren van speeltijd). In 2011 zijn de sponsorinkomsten verveelvoudigd en daarmee kunnen dit jaar eindelijk alle 11 competitie-teams gratis van mooie Bvc shirts worden voorzien. De afgelopen jaren blijken de voorrondes (februari-juli) clubkampioenschappen (single-dubbel-mix op diverse niveaus) een doorgaand succes. Bvc is nog steeds een brede, gezonde, gezellige vereniging!

Bvc’74; 1974-2014; Jubileum jaar!!