Geschiedenis

Het ontstaan

Eind 1971 vragen de badmintonners aan tennis vereniging Graaf Herman of men als onderafdeling met een afgevaardigde in het bestuur verder mag gaan. Als het eerste team kampioen wordt en promoveert naar de tweede klasse, wordt het tijd om uit te zien naar een ruimere accommodatie. In 1972 verhuisd men naar Gennep waar een nieuwe sporthal is gebouwd. Hoewel door de uitbreiding van het aantal banen het aantal leden aardig opgeschroefd kan worden, kondigt zich al spoedig de eerst ledenstop aan. De vereniging bestaat dan uit ± 100 leden.

 

BVC ’74

Deze naam ontstaat als in 1974 het toenmalige bestuur vindt dat de badmintonafdeling van Graaf Herman maar zelfstandig moet worden. In Cuijk zijn de plannen gereed om een sporthal te bouwen en in 1975 wordt ‘de Kwel’ geopend. Met deze opening verhuist BVC’74 weer naar Cuijk. In dat jaar weet men de Nederlandse Jeugdkampioenschappen naar Cuijk te halen. De financiële gevolgen van de verhuizing zijn in de daarop volgende jaren pijnlijk voelbaar. De huur van de zaal is een stuk hoger en in die tijd werd de eerste trainer aangetrokken.

De algemene ledenvergadering in de eerste jaren pronkt BVC’74 met het feit dat ze de laagste contributie van heel Nederland heeft. Helaas moet in 1976 door de gewijzigde omstandigheden de contributie drastisch worden verhoogd. Dit leidt tot een protest tijdens de algemene ledenvergadering (die toen bijna 100% bezet was) en het bestuur treed af. Deze vergadering staat geboekt als de langste in de geschiedenis van BVC’74. Veel leden kunnen de hoge contributie niet opbrengen en haken af. BVC’74 belandt in een diep dal.

 

Nieuw bestuur

Een aantal maanden na deze vergadering wordt er een nieuw bestuur gevormd. Er wordt gefocust op de jeugd, en dus wordt de jeugd die toen op de donderdag speelde beter begeleid. Er komt een jeugdtrainer en dit heeft succes: na een strenge selectie mogen 6 jeugdleden deelnemen aan de districtskringtrainingen. BVC’74 zit weer in rustig vaarwater en er worden teams ingeschreven voor de voorjaarscompetitie.

 

55+ en zaalwacht.

Rond het jaar 1983 veranderde de maatschappij en was er behoefte naar spelen overdag. Het begon op maandagmorgen. Deze actie trok vele nieuwe leden en er moest meer zaal gehuurd worden. Op de donderdagochtend kregen BVC’74 de beschikking over 6 banen.

BVC’74 groeide naar ca.400 leden en in 1984 deed op de donderdagavond de zaalwacht zijn intrede. Dit moest meer structuur brengen, zodat ook nieuwe leden beter werden opgevangen en begeleid. De zaalwacht draagt een opvallende fel oranje armband en husselt de kaartjes.

 

Stemmen voor een voorzitter

Door de grote van de vereniging stellen 2 personen zich verkiesbaar voor voorzitter en ontstaat er de unieke situatie, dat er gekozen kan worden tussen twee personen. Keuze is een voorzitter voor competitie spelers of een voorzitter voor recreatieve spelers. De opkomst is groot op deze ALV en uiteindelijk werd voor competitie gekozen.

We hebben dan ook veel regio competitieteams en het eerste team speelt in de hoofdklasse (4e divisie) van de bondscompetitie.

 

Dorpencompetitie

BC Mill start in 1990 met een regionale competitie waaraan omliggende dorpen kunnen meedoen. BVC’74 sluit zich hier bij aan en in de komende jaren stoppen we met de voorjaarscompetitie, georganiseerd door de Nederlandse Badminton Bond (NBB) en nemen al de recreatieve teams deel aan de dorpencompetitie.

 

Tekort aan vrijwilligers

In 1996 is er wederom een bestuurscrisis, omdat er geen vrijwilligers meer zijn die de club willen dragen. Er is geen dagelijks bestuur en er wordt gesproken over opheffing van BVC’74. Een “Red BVC’74” commissie wordt samengesteld en alle leden worden gevraagd om via een enquête aan te geven of ze iets willen doen voor de vereniging. Als resultaat worden alle vrijwilligers functies opgevuld op de voorzitter na.

In 1998 werd er besloten om op de maandagavond een speelavond toe te voegen omdat vele leden overstapten naar BC Haps (de Shuttle), waar ze al twee speelavonden hadden. Financieel is BVC’74 gezond en was het mogelijk om een 2e speelavond te realiseren.

 

25 jaar lustrum

BVC’74 wil het lustrum groots vieren en daarom wordt er een jubileumcommissie samengesteld. Er wordt besloten om het logo van BVC’74 te moderniseren en te wijzigen van de Cuijks stier naar een vliegende shuttle. Op camping Het Loo in Linden wordt een beach badminton toernooi en een feestavond georganiseerd. Tevens vind er een officiële receptie plaats en worden oud leden uitgenodigd om een toernooi te spelen en bij de aansluitende receptie aanwezig te zijn. Drie leden worden gehuldigd omdat ze al die 25 jaar lid zijn gebleven.

 

35 jarig lustrum

Het 35 jarig lustrum is wederom groots aangepakt en er is een feest met vele oud bekenden.

Helaas is er in 2009 wederom een bestuurscrisis, met een negatieve begroting van vele duizenden euro’s en heeft de vereniging het laagste ledenaantal ooit, van 70 personen. Een nieuw enthousiast jong bestuur zorgt er voor dat Het tij wordt gekeerd. De goede sfeer is weer terug en hetzelfde jaar is de begroting omgedraaid naar een positief saldo. Drie jaar lang is er geen contributieverhoging en wordt er ook geen zaalhuur ingeleverd. In 2011 zijn de sponsorinkomsten verveelvoudigd en daarmee kunnen dat jaar alle elf competitie-teams gratis van een BVC shirt worden voorzien.

De opzet van de Clubkampioenschappen worden gewijzigd en er worden voorrondes gespeeld op de speelavonden met op de zaterdag de afsluitende finales in de diverse niveaus. Dit blijkt een doorslaand succes.

 

De laatste 10 jaar

Het ledenaantal is stabiel met ca. 140 leden waarvan 1/3 jeugd.

De sporthalvloer was zo oud, beschadigd en glad geworden dat veilig badmintonnen niet meer mogelijk was. Daarom werd in 2014 de gehele sportvloer vervangen.

In 2020 is BVC’74 gestart met het begeleiden van een groep mensen met een verstandelijke beperking. Dit hebben we tot 2023 kunnen aanbieden maar moesten we jammer genoeg mee stoppen omdat het animo terug liep.

 

Gouden jubileum jaar

BVC’74 wil ook dit lustrum (1974-2024) weer groots vieren en daarom is er een jubileumcommissie samengesteld met enthousiaste vrijwilligers. Alle activiteiten zullen het teken staan van dit lustrum en zal een gouden randje hebben.

De sporthal zal een grote verbouwing ondergaan nu het onder Sportfondsen Laco valt, waarbij de sterk gedateerde sporthal weer aan de moderne eisen gaat voldoen.

BVC’74 is nog steeds een brede, gezonde, gezellige vereniging!