Op donderdag 4 januari heeft het jaarlijkse Nieuwjaars toernooi plaatsgevonden. De jeugd heeft het toernooi afgetrapt na een welkomstwoordje van onze nieuwe voorzitter Anton Terpstra. Na een korte warming-up heeft de jeugd doormiddel het welbekende kaartensysteem vijf rondes gespeeld. Daarna heeft iedereen zijn score opgeteld en is er een winnaar uitgekomen.

Tussen de wedstrijden in heeft Anton Terpstra de club toegesproken en is er een mooie foto gemaakt door de verslaggever van de lokale krant de Stier. De recreanten hebben zich kort warm gespeeld en zijn aan het toernooi begonnen. Er is fanatiek gespeeld en er zijn veel punten vergaard door de spelers. Na vijf rondes is er ook hier een winnaar uitgekomen.

Verder is er aandacht geweest voor de vrijwilliger van het jaar. Elk jaar wordt een vrijwilliger in het zonnetje gezet omdat hij of zij zich voor de club heeft ingezet. De vrijwilliger van het jaar wordt elkaar jaar anoniem gekozen door de clubleden door te stemmen. Dit jaar heeft Bob Arts de prijs in ontvangst mogen nemen. Hij heeft als verdienste een mooie fles wijn en een pen gekregen.