Vrijdagavond 17 november, aanvang 20 uur ,is de algemene ledenvergadering van BVC’74 in zalencentrum de Bond.
Noteer deze datum alvast zodat je mee kan denken en praten over onze mooie vereniging. Indien je verhinderd bent geef het door aan de secretaris. Voorstellen die ter stemming aan de leden worden voorgelegd dienen uiterlijk 14 dagen voor de ALV bij het bestuur te worden ingediend.

Door admin