Nieuw:
Welkom op de website van Badminton Vereniging Cuijk
Home / Geen categorie / Contributie inning ivm overgang naar seizoen lidmaatschap.

Contributie inning ivm overgang naar seizoen lidmaatschap.

Leden BVC’74,

In de laatste week van december vindt de contributie inning plaats, ivm met de overgang naar seizoenlidmaatschap zal het incassobedrag minder bedragen dan in het voorgaande jaar. De door u te betalen contributie heeft dan ook betrekking op de periode 1 januari 2015 tot en met 31 augustus 2015, deel seizoen 2014/2015. In de laatste week van augustus 2015 vindt dan de inning plaats voor het hele seizoen 2015/2016. Een seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. De volgende regels zijn van toepassing;

1. Nieuwe leden, junior en senior, zijn met onmiddellijke ingang contributie gaan betalen voor het nieuwe seizoen 2014/2015 en gaan dus ook een lidmaatschap aan voor minimaal één seizoen, het contributie bedrag is afhankelijk van het moment waarop men lid wordt.

2. Alle andere leden zullen op 1 januari 2015 hun contributie voldoen tot en met 31 augustus 2015 (deel seizoen), seniorleden €85 en juniorleden €68 deze bedragen zijn exclusief toeslag (€9) bij betaling op nota.

3. Op 1 september 2015 zal de contributie inning volgens de nieuwe regeling inwerkingtreden en zal er dus door alle leden betaald worden voor het seizoen 2015/16.

4. Jaarlijks wordt door de penningmeester bepaald in welke mate de kosten gestegen zijn en zal de contributie met dit percentage worden aangepast.

5. Door de bovenstaande wijzigingen is de uiterlijke afmeldingsdatum met ingang van 2015 gewijzigd van 1 november naar 1 juli, dit in verband met incasso-opdrachten, aan/af melden bij de bond etc..
Voor nieuwe leden geldt nu reeds de nieuwe opzegtermijn.

N.B. Het lidmaatschap is/wordt aangegaan voor een heel seizoen, bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie van contributie plaats. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengt met één seizoen indien er geen opzegging plaats vindt conform het gestelde in punt 5.

Hopende u allen hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet, het bestuur BVC’74